Zdá sa, že používate blokovanie reklám!

PicMix je priestor umeleckej tvorby čiastočne financovaný z reklamy.

Ak chcete, aby táto správa zmizla, deaktivujte prosím blokovanie reklám pre našu stránku.

Ak chcete odblokovať aplikáciu PicMix v nástroji na blokovanie reklám, postupujte takto:

1. Kliknite na ikonu blokovania reklám v pravom hornom rohu prehliadača:

2. Potom kliknite na deaktivačné tlačidlo.

Roumaissa7 roumaissa7.picmix.com

43 rokovonline (14 júl 2020)
Členstvo 10 február 2019
Bonjour !

PicMix (2)

Nature
Bonjour !

Stickers (0)

Žiadne nálepky.